วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สช.แห่งชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สช.อุบลราชธานี

       นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสช.จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลราชธานี  และลงพื้นที่จริง ณ เทศบาลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีครั้งยิ่งใหญ่ ในวันแรก 21 พ.ย.56

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร, คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด, ภาคีเครือข่าย, และชาวอุบลราชธานี ที่ร่วมกันผลักดันให้มี, ให้เกิด, และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้สำเร็จ เพื่อคนอุบลราชธานีทุกคน
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เตรียมจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

"อุบลราชธานี" เตรียมจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า 6,896 คน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เวทีรับฟังความคิดเห็น

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการจัดการศึกษา, เกษตรอินทรีย์, ขยะและสิ่งปฎิกูล, เด็กเยาวชน และครอบครัว ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...จริงจัง เข้มข้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างมาก ๆ...ทุกท่านเป็นตัวแทนของชาวอุบลราชธานีในการแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายครั้งนี้...ขอชื่นชมอย่างจริงใจ
เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็น_การศึกษา

รับฟังความคิดเห็นประเด็นการจัดการศึกษา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี